Quen é o responsable do procesamento dos teus datos?

Identidade: jlvbCoop

Correo electrónico: jlvbalsa@mundo-r.com

Enderezo web: www.jlvbcoop.com

Que información persoal recompilamos e por que a recollemos

En JLVBCOOP tratamos a información proporcionada polas persoas interesadas para xestionar a prestación do servizo de instalación, reparación e mantemento de aire acondicionado e calefacción, instalación, reparación e mantemento de electricidade e fontanería contratados.

Canto tempo conservamos os teus datos?

Os datos proporcionados manteranse durante a duración da relación contractual e durante o período no que se poidan derivar as responsabilidades dos servizos prestados, sendo o mesmo: 6 anos respecto de libros de contabilidade, facturas, etc. (Código comercial do artigo 30); 5 anos para accións persoais sen término especial (código civil do artigo 1964); 10 anos para accións derivadas da Lei 10/2010, do 28 de abril, de prevención do branqueo de capitais e financiamento do terrorismo (artigo 25); e 4 anos con respecto ás obrigas tributarias (artigos 66 e ss., lei tributaria xeral).

Respecto á actividade na web, se deixa un comentario, o comentario e os seus metadatos mantéñense indefinidamente. Isto é así que podemos recoñecer e aprobar comentarios sucesivos automaticamente no canto de mantelos nunha cola de moderación.

Dos usuarios que se rexistran no noso sitio web (se hai algunha), tamén almacenamos a información persoal que proporcionan no seu perfil de usuario. Todos os usuarios poden ver, editar ou eliminar a súa información persoal en calquera momento (agás que non poden cambiar o seu nome de usuario). Os administradores web tamén poden ver e editar esa información.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos é o contrato que asinou coa nosa empresa.

Como obtivemos os teus datos?

O obxecto de datos de tratamento persoal en JLVBCOOP provén do interesado.

As categorías de datos baixo tratamento son:

Datos de identificación

Datos de características persoais

Datos de circunstancias sociais

Detalles dos detalles do emprego

Datos económicos finacieiros

DESTINATARIOS

Os datos do cliente, en xeral, non se comunicarán a terceiros a menos que sexa necesario para a correcta execución do servizo contratado, caso en que poden ser comunicados a:

  • As administracións públicas nos casos previstos pola lei.
  • Bancos e entidades financeiras para a recollida dos servizos da nosa entidade.
  • Provedores de servizos de terceiros
  • Entidades colaboradoras da Seguridade Social.
  • Non se prevén transferencias de datos internacionais.

Que dereitos ten cos seus datos?

Calquera persoa interesada ten os seguintes dereitos:

O acceso mediante o exercicio deste dereito pode saber que datos persoais están a tratar polo responsable, o propósito deste tratamento, a orixe dos datos mencionados e se foron comunicados ou comunicados a un terceiro.

Rectificación, consiste na posibilidade de que, mediante o seu exercicio ante o responsable do tratamento dos seus datos persoais, modifique aqueles datos inexactos ou incompletos, a solicitude de rectificación deberá indicar que datos desexa modificar. a esta solicitude debe acompañar a documentación de apoio correspondente.

A cancelación permite a cancelación dos teus datos persoais insuficientes ou excesivos. Non obstante, manterase bloqueado de xeito que o seu tratamento sexa prevenido, sen prexuízo de que estean dispoñibles para administracións públicas, xuíces e tribunais, para a atención de posibles responsabilidades que xurdiron durante o seu período de prescrición.

Unha vez que este período caducou, eliminaranse.

A oposición ao exercer este dereito pode obviar a non tramitación dos seus datos persoais nos casos previstos pola lei.

A supresión implica a aplicación de dereitos de cancelación e oposición aos buscadores para evitar a difusión da información cando está obsoleta ou non ten relevancia ou interese público.

A limitación do tratamento refírese a dous procesos:

(i) suspensión temporal do tratamento cando se exercía o dereito de rectificación (artigo 18.1.a) e cando o dereito de oposición foi exercido contra o trato lexítimo por interese lexítimo, mentres se resuelva a existencia de tal interese lexítimo (artigo 18.1d).
(ii) a conservación dos datos cando a persoa responsable procederá a suprimir os datos eo interesado solicita no seu lugar a limitación dos mesmos para o exercicio e defensa das reclamacións contra a AEPD. Estes datos serán mantidos encerrados, permanecen inaccesibles a menos que esixe de xuíces e tribunais, ou no exercicio e defensa de reclamacións contra a AEPD (artigo 18.1c).

A portabilidade pode recibir os seus datos persoais facilitados nun formato estructurado, de uso común e mecánico, e poder transmitilos a outra persoa responsable, sempre que sexa técnicamente posible.

O que ten que presentar para exercer os seus dereitos:

Petición dirixida ao responsable que posúa os seus datos persoais.

Fotocopia do DNI ou pasaporte ou outro documento válido que o identifique.

Petición na que se especifica a solicitude.

Enderezo para fins de notificación, data e sinatura.

Documentos que acreditan a solicitude que fas, se fosen necesarios

Formularios de contacto
Cookies

Se deixa un comentario no noso sitio pode optar por gardar o seu nome, enderezo de correo electrónico e web en cookies. Isto é para a súa comodidade, polo que non tes que reencher os teus datos cando deixes outro comentario. Estas cookies durarán un ano.

Se tes unha conta e conéctate a este sitio, instalaremos unha cookie temporal para determinar se o teu navegador acepta cookies. Esta cookie non contén datos persoais e elimínase cando o navegador está pechado.

Cando inicie sesión, tamén instalaremos varias cookies para almacenar a información de inicio de sesión e as opcións de visualización da pantalla. As cookies teñen dous días de antigüidade e as cookies de opcións de pantalla duran un ano. Se selecciona “Lembrarme”, o seu inicio de sesión durará dúas semanas. Se deixa a súa conta, as cookies de inicio de sesión serán eliminadas.

Se edita ou publica un artigo, unha galeta adicional gardarase no seu navegador. Esta cookie non inclúe datos persoais e simplemente indica a ID do artigo que acaba de editar. Caduca despois de 1 día

Contido incorporado dende outros sitios web

Os artigos neste sitio poden incluír contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web se comporta exactamente do mesmo xeito que se o visitante visitara o outro sitio web.

Estes sitios poden recoller información sobre vostede, usar cookies, inserir rastrexo adicional de terceiros e controlar a súa interacción co contido incorporado, incluíndo o seguimento da súa interacción co contido incrustado se ten unha conta e está conectado a ese sitio web.