Machine learning (ML) é o estudo científico de algoritmos e modelos estatísticos que os sistemas informáticos usan para realizar unha tarefa específica sen usar instrucións explícitas, pero baséanse en patróns e inferencias. É visto como un subconxunto de intelixencia artificial. Os algoritmos de aprendizaxe máquina crean un modelo matemático baseado en datos de mostra, coñecidos como “datos de adestramento”, para tomar prediccións ou decisións sen ser programado explicitamente para realizar a tarefa. Os algoritmos de aprendizaxe máquina úsanse nunha gran variedade de aplicacións, como o filtrado de correo electrónico e a visión de computadores, onde é difícil ou inviable desenvolver un algoritmo convencional para realizar a tarefa de xeito eficaz. .