Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: jlvbCoop

Correu electrònic: jlvbalsa@mundo-r.com

Adreça web: www.jlvbcoop.com


Què dades personals recollim i per què els recollim

En JLVBCOOP tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de gestionar la prestació del servei contractat d’instal·lació, reparació i manteniment d’aire condicionat i calefacció, instal·lació, reparació i manteniment d’electricitat i fontaneria.
Quant de temps conservem les teves dades?

Les dades proporcionades es conservaran durant el temps que duri la relació contractual i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats pels serveis prestats, sent els mateixos: 6 anys pel que fa a llibres de comptabilitat, factures, etc. (Art. 30 codi de comerç); 5 anys per a les accions personals sense termini especial (art. 1964 Codi Civil); 10 anys per a les accions derivades de la llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (art. 25); i 4 anys respecte a obligacions tributàries (arts. 66 i ss. llei general tributària).

Respecte de l’activitat a la web, si deixes un comentari, el comentari i les seves metadades es conserven indefinidament. Això és perquè puguem reconèixer i aprovar comentaris successius automàticament en lloc de mantenir-los en una cua de moderació.

Dels usuaris que es registren a la nostra web (si n’hi ha), també emmagatzemem la informació personal que proporcionen en el seu perfil d’usuari. Tots els usuaris poden veure, editar o eliminar la seva informació personal en qualsevol moment (excepte que no poden canviar el seu nom d’usuari). Els administradors del web també poden veure i editar aquesta informació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el contracte que vostè ha signat amb la nostra empresa.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals objecte de tractament en JLVBCOOP procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades objecte de tractament són:

dades identificatives

Dades de característiques personals

Dades de circumstàncies socials

Dades de detalls d’ocupació

Dades econòmiques financeres

DESTINATARIS

Les dades del client, amb caràcter general, no seran comunicades a tercers llevat que siga necessari per a la correcta execució del servei contractat, en aquest cas podran ser comunicades a:

  •  Les administracions públiques en els casos previstos per la llei.
  • Els bancs i entitats financeres per al cobrament dels serveis de la nostra entitat.
  •  Tercers proveïdors de serveis.
  • Entitats col·laboradores de la Seguretat Social.
  • No es preveuen transferències internacionals de dades.

  
Quins drets tens sobre les dades


Qualsevol persona interessada té els següents drets:

Accés, a través de l’exercici d’aquest dret pot conèixer quines dades de caràcter personal teus estan sent tractats per part del responsable, la finalitat d’aquest tractament, l’origen de les esmentades dades i si s’han comunicat o es van comunicar a un tercer.

Rectificació, consisteix en la possibilitat que mitjançant el seu exercici davant el responsable que tracta les seves dades personals, modifiqui les dades que siguin inexactes o incompletes, havent en la sol·licitud de rectificació indicar quines dades voleu que es modifiquin. a aquesta sol·licitud hauràs d’adjuntar la documentació justificativa corresponent.

Cancel·lació, permet la cancel·lació de les teves dades personals que siguin inadequades o excessives. No obstant això, s’han de conservar bloquejats de manera que s’impedeixi el seu tractament, sense perjudici de la seva posada a disposició de les administracions públiques, jutges i tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats que hagin sorgit del tractament durant el seu termini de prescripció.

Complert aquest termini es procedirà a la supressió dels mateixos.

Oposició mitjançant l’exercici d’aquest dret pot oposar-se que no es realitzi el tractament de les seves dades personals en els supòsits legalment previstos.

Supressió suposa aplicar els drets de cancel·lació i oposició a les cercadors per impedir la difusió de la informació quan aquesta és obsoleta o no té rellevància ni interès públic.

Limitació de tractament es refereix a dos processos:

(I) suspensió temporal del tractament quan s’ha exercit el dret de rectificació (article 18.1.a) i quan s’ha exercit el dret d’oposició enfront d’un tractament legitimat per interès legítim, mentre es dirimeix l’existència d’aquest interès legítim (article 18.1d).

(ii) conservació de les dades quan el responsable va a procedir a la supressió de les dades i l’interessat sol·licita en el seu lloc la limitació dels mateixos per a l’exercici i defensa de reclamacions davant de l’AEPD. Aquestes dades es conservaran bloquejats, sent inaccessibles tret de requeriment de jutges i tribunals, o en l’exercici i defensa de reclamacions davant de l’AEPD (article 18.1c).

Portabilitat podrà rebre les seves dades personals facilitades en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i poder transmetre a un altre responsable, sempre que sigui tècnicament possible.


Què ha de presentar per a exercir els teus drets:

Petició adreçada al responsable que posseeixi les teves dades personals.

Fotocòpia del DNI o passaport o un altre document vàlid que t’identifiqui.

Petició en què es concreta la sol·licitud.

Adreça a efectes de notificacions, data i la teva signatura.

Documents acreditatius de la petició que facis, si fossin necessaris


Formularis de contacte
galetes

Si deixes un comentari al nostre lloc pots triar guardar el teu nom, adreça de correu electrònic i web a galetes. Això és per a la teva comoditat, perquè no hagis de tornar a omplir les teves dades quan deixis un altre comentari. Aquestes galetes tindran una durada d’un any.

Si tens un compte i et connectes a aquest lloc, instal·larem una cookie temporal per determinar si el teu navegador accepta cookies. Aquesta galeta no conté dades personals i s’elimina en tancar el navegador.

Quan inicies sessió, també instal·larem més galetes per guardar la teva informació d’inici de sessió i les teves opcions de visualització de pantalla. Les galetes d’inici de sessió duren dos dies, i les galetes d’opcions de pantalla duren un any. Si selecciones “Recordar-me”, el teu inici de sessió perdurarà durant dues setmanes. Si surts del teu compte, les galetes d’inici de sessió s’eliminaran.

Si edites o publiques un article es guardarà una galeta addicional al teu navegador. Aquesta galeta no inclou dades personals i simplement indica l’ID de l’article que acabes d’editar. Caduca després d’1 dia.

Contingut incrustat d’altres llocs web

Els articles d’aquest lloc poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si el visitant hagués visitat l’altra web.

Aquestes web poden recopilar dades sobre tu, utilitzar cookies, incrustar un seguiment addicional de tercers, i supervisar la teva interacció amb aquest contingut incrustat, inclòs el seguiment del teu interacció amb el contingut incrustat si tens un compte i estàs connectat a aquesta web.