L’aprenentatge automàtic (ML) és l’estudi científic d’algoritmes i models estadístics que els sistemes informàtics utilitzen per realitzar una tasca específica sense utilitzar instruccions explícites, però es basen en patrons i inferències. És vist com un subconjunt d’intel·ligència artificial. Els algorismes d’aprenentatge automàtic creen un model matemàtic basat en dades d’exemple, conegudes com a “dades d’entrenament”, per prendre prediccions o decisions sense ser programades explícitament per realitzar la tasca. Els algorismes d’aprenentatge automàtic s’utilitzen en una gran varietat d’aplicacions, com ara el filtratge de correu electrònic i la visió informàtica, on és difícil o inviable desenvolupar un algorisme convencional per realitzar la tasca de manera eficaç. .