Afegint música als teus vídeos amb youtube-dl

Si tenim la necessitat o volem fer-ho per plaer, aquí us presento una sèrie d’eines per a crear vídeos i afegir-los música. Indicar que el nostre sistema operatiu és GNU/LINUX, una distribució que no compleix amb l’ètica del programari lliure per incorporar ‘drivers’ privatius. Estem en vies de solucionar aquesta incongruència. Per a bé o per a mal, aprenem sobre la marxa.

Com a eina per a gravar vídeos hem utilitzat Vokoscreen, està llicenciat amb GNU General Public License v2.0. En el seu repositori de Github el podeis comprovar. Ens permet crear vídeos, amb o sense  so, si bé en aquest cas sobreescriurem aquest so per a mostrar com incorporar música als nostres vídeos.

La instal·lació per defecte ens permet crear vídeos en format mp4, mkv i gif. Imagino que existeixen ‘plugins’ per a estendre-ho a més formats, però no els hem buscat per a mostrar-vos alguna herramientea que actua per línia de comandos i transforma el format dels vídeos.

Amb VokoScreen hem creat un vídeo denominat stringReveralSolutionOne.mkv

Localitzem en YouTube alguna cançó d’un grup que ens agradi i prenem nota de la URL que la referència:

Com estem aprenent sobre el món del programari lliure, hem localitzat informació sobre aquest tema sobre els formats de so considerats com a tal. Ogg Vorbis apareix en el directori del programari lliure de la FSF.

Per una altra banda, tenim a la nostra disposició l’eina youtube-dl que és un programa de línia de comandos per a descarregar vídeos o extreure àudio de llocs de streaming com ara YouTube, Dailymotion o Vimeo . Està escrit en Python i en domini públic sota la llicència Unlicense..

Aquest és el seu repositori en GihHub  el qual va ser tancat fa un temps enrere i ha estat obert de nou.

Al mateix temps que realitza l’extracció de so de YouTube, ens permet aplicar el format que volem aplicar-li, en aquest cas Vorbis. Així que avanci, des de la línia de comandos executem:

youtube-dl -x –audio-format vorbis https://www.youtube.com/watch?v=9UklTj3Cqw8

Una vegada finalitzat el procés, en el nostre ordinador tenim disponible la cançó:  rockAndRoll.ogg

Com el vídeo creat amb VokoScreen té el format MKV, fem ús d’una altra eina per línia de comandos per a convertir-ho a format OGV. Aquesta eina es denomina ffmpeg i està sota la llicència Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License.

In the beginning… was the command line

Executem el següent comando per a substituir el so del vídeo (creat amb VokoScreen) per la cançó que hem extret de YouTube:

ffmpeg -i stringReveralSolutionOne.mkv -i rockAndRoll.ogg -c:v copy -map 0:v:0 -map 1:a:0 stringReveralSolutionOneA.mkv

Ara transformem el format del vídeo amb la mateixa eina:

ffmpeg -i stringReveralSolutionOneA.mkv -codec:v libtheora -qscale:v 3 -codec:a libvorbis -qscale:a 3 -f ogv stringReversalSolutionOneB.ogv

En concret, aquests vídeos corresponen a la resolució dels problemes d’un curs de Stephen Griden. El codi que té publicat està sota llicència GNU General Public Licence v3.0

Les solucions les vaig publicant en un repositori de Github i clar, sota la mateixa llicència.

String Reversal. Solució 1

String Reversal. Solució 2 i 3